» مطالب برای 1401/01/10


نشست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه

نشست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه

 در این دیدار در خصوص دغدغه‌های اصحاب رسانه و خبرنگاران و افزایش اطلاع رسانی به‌هنگام، صادقانه و با روحیه امیدآفرینی و آرامش بدور از فضای حزبی و جناحی در رسانه‌‌ها بحث و گفتگو شد.



اهداى بیش از ١٠٠ جلد کتاب از کتابخانه شخصى فرهنگ سالمى فرماندار پارسیان به کتابخانه باقرالعلوم پارسیان

 با توجه به اهمیت ترویج سنت اهدای کتاب در جامعه هدف صبح امروز سالمى فرماندار شهرستان پارسیان بیش از ١٠٠ جلد کتاب از کتابخانه شخصى و مولفه هاى خو در راستای افزایش درک، آگاهی و ارتقای فرهنگی عمومی به کتابخانه باقرالعلوم اهدا کرد.