آيين افتتاح پرواربندی دام سنگین و مكتب خانه و كلنگ زنى احداث چند واحد مسكونى با حضور فرماندار پارسيان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره)

آيين افتتاح پرواربندی دام سنگین و مكتب خانه و كلنگ زنى احداث چند واحد مسكونى با حضور فرماندار پارسيان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره)

 

آيين افتتاح پرواربندی دام سنگین و مكتب خانه با حضور مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان حجت السلام و المسلمین حاج اقا بارانی و دكتر جلیل تراهى مديركل كميته امداد حضرت امام خمينى(ره)  و جمعى از مسئولين شهرستان و استان هرمزگان برگزار شد.دیدار مدیرعامل بانک ملی استان با مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان

دیدار مدیرعامل بانک ملی استان با مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان

 صبح امروز حسن آرمات مديرعامل بانك ملي استان هرمزگان به همراه محامدى رییس بانک ملی شهرستان به منظور ارائه گزارشی از خدمات بانک ملی ایران و تبیین برنامه ها و اجرائی نمودن آنها با مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان دیدار و گفت و گو کردند.بازديد و پیگیری موضوعات روستاهاى احمدى، چهواز، بهده، دمتيرشمالى و دمتیرجنوبى با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان هرمزگان

بازديد و پیگیری موضوعات روستاهاى احمدى، چهواز، بهده، دمتيرشمالى و دمتیرجنوبى با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان هرمزگان

 بازديد و پیگیری موضوعات روستاهاى احمدى، چهواز، بهده، دمتيرشمالى و دمتیر جنوبى با حضور مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان، تراهى مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) استان هرمزگان، سرهنگ رنجبرى فرمانده ناحيه مقاومت سپاه، رادمنش بخشدار مركزى و جمعى از اعضاى شوراى ادارى، اعضاى شوراى روستاها و دهياران انجام شد.جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست فرماندار پارسیان برگزار شد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست فرماندار پارسیان برگزار شد

 جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوعیت ازدواج و خانواده با حضور اعضای ستاد و به ریاست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد.جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد

جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد

 جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار پارسیان و اعضای این کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.بازدید مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان از منازل روستاهای آسیب دیده در زلزله اخیر

بازدید مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان از منازل روستاهای آسیب دیده در زلزله اخیر

 مهندس فرهنگ سالمی فرماندار پارسیان به اتفاق رادمنش بخشدار بخش مرکزی و جمعی از اعضای ستاد بحران شهرستان از منازل آسیب دیده در روستاهای دمتیر جنوبی و شمالی و بهده بازدید کردند.بازديد سر زده فرماندار شهرستان پارسيان از اداره آبفا پارسيان

بازديد سر زده فرماندار شهرستان  پارسيان از اداره آبفا پارسيان

مهندس فرهنگ سالمى فرماندار پارسيان با حضور سر زده در اداره آبفا شهرستان پارسيان ضمن ديدار با پرسنل اين اداره از بخشهای مختلف اين اداره بازديد و در ادامه جلسه ای با حضور پرسنل در خصوص پیگیری فعالیت انان تشکیل شد.ديدار فرماندار با رياست حوزه قضايى شهرستان پارسیان به مناسبت هفته قوه قضاييه

ديدار فرماندار با رياست حوزه قضايى شهرستان پارسیان به مناسبت هفته قوه قضاييه

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به مناسبت هفته قوه قضاييه با حضور در دادگاه پارسيان ضمن عرض خداقوت با عباسی ریاست حوزه قضایی پارسیان دیدار و گفت گو کرد.آيين افتتاح پرواربندی دام سنگین و مكتب خانه و كلنگ زنى احداث چند واحد مسكونى با حضور فرماندار پارسيان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره)

آيين افتتاح پرواربندی دام سنگین و مكتب خانه و كلنگ زنى احداث چند واحد مسكونى با حضور فرماندار پارسيان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره)

 

آيين افتتاح پرواربندی دام سنگین و مكتب خانه با حضور مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان حجت السلام و المسلمین حاج اقا بارانی و دكتر جلیل تراهى مديركل كميته امداد حضرت امام خمينى(ره)  و جمعى از مسئولين شهرستان و استان هرمزگان برگزار شد.دیدار مدیرعامل بانک ملی استان با مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان

دیدار مدیرعامل بانک ملی استان با مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان

 صبح امروز حسن آرمات مديرعامل بانك ملي استان هرمزگان به همراه محامدى رییس بانک ملی شهرستان به منظور ارائه گزارشی از خدمات بانک ملی ایران و تبیین برنامه ها و اجرائی نمودن آنها با مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان دیدار و گفت و گو کردند.بازديد و پیگیری موضوعات روستاهاى احمدى، چهواز، بهده، دمتيرشمالى و دمتیرجنوبى با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان هرمزگان

بازديد و پیگیری موضوعات روستاهاى احمدى، چهواز، بهده، دمتيرشمالى و دمتیرجنوبى با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان و مديركل كميته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان هرمزگان

 بازديد و پیگیری موضوعات روستاهاى احمدى، چهواز، بهده، دمتيرشمالى و دمتیر جنوبى با حضور مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان، تراهى مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) استان هرمزگان، سرهنگ رنجبرى فرمانده ناحيه مقاومت سپاه، رادمنش بخشدار مركزى و جمعى از اعضاى شوراى ادارى، اعضاى شوراى روستاها و دهياران انجام شد.جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست فرماندار پارسیان برگزار شد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست فرماندار پارسیان برگزار شد

 جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوعیت ازدواج و خانواده با حضور اعضای ستاد و به ریاست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد.جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد

جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد

 جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار پارسیان و اعضای این کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.بازدید مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان از منازل روستاهای آسیب دیده در زلزله اخیر

بازدید مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان از منازل روستاهای آسیب دیده در زلزله اخیر

 مهندس فرهنگ سالمی فرماندار پارسیان به اتفاق رادمنش بخشدار بخش مرکزی و جمعی از اعضای ستاد بحران شهرستان از منازل آسیب دیده در روستاهای دمتیر جنوبی و شمالی و بهده بازدید کردند.بازديد سر زده فرماندار شهرستان پارسيان از اداره آبفا پارسيان

بازديد سر زده فرماندار شهرستان  پارسيان از اداره آبفا پارسيان

مهندس فرهنگ سالمى فرماندار پارسيان با حضور سر زده در اداره آبفا شهرستان پارسيان ضمن ديدار با پرسنل اين اداره از بخشهای مختلف اين اداره بازديد و در ادامه جلسه ای با حضور پرسنل در خصوص پیگیری فعالیت انان تشکیل شد.ديدار فرماندار با رياست حوزه قضايى شهرستان پارسیان به مناسبت هفته قوه قضاييه

ديدار فرماندار با رياست حوزه قضايى شهرستان پارسیان به مناسبت هفته قوه قضاييه

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به مناسبت هفته قوه قضاييه با حضور در دادگاه پارسيان ضمن عرض خداقوت با عباسی ریاست حوزه قضایی پارسیان دیدار و گفت گو کرد.


ارتباط با فرماندار

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد وب سایت؟

اوقات شرعیآمار

File engine/modules/prostats.php not found.