» مطالب برای 1402/06/09


تقدیر و تشکر دهیاران،شوراها و مردم پنج روستا از فرماندار شهرستان پارسيان

 

 

تقدیر و تشکر دهیاران،شوراها و مردم پنج روستا از فرماندار شهرستان پارسيان

 

 

بابت رویکرد مسئوولانه و خدمت مدارانه و حسن توجه به پنج روستای پارسيان صورت گرفت

 

 تقدیر و تشکر دهیاران،شوراها و مردم پنج روستا از فرماندار شهرستان پارسيان

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان،متن پیام بدین شرح می باشد:

(مَن لَم یَشکُرِالمَخلوقَ، لَم یَشکُرِ الخالق)

 

 ابتدا مراتب قدر دانی و تشکر خود را نگاه ویژه مهندس هاشمی،فرماندار دلسوز و مردمی شهرستان پارسیان در مدت کوتاه هفت ماهه را اعلام‌ داشته و به مهندس دوستی، استاندار محبوب هرمزگان بابت این انتخاب خوب و بجا تبریک می‌گوئیم.

 

ما مردم،دهیاران و شوراهای پنج روستای شهرستان پارسیان(پنج روستای تمبوی شمالی و جنوبی، اکبری، فارسی و سوروباش)رویکرد خاص، مسئولانه و خدمت مدارانه فرماندار محترم نسبت به رفع مشکلات چندین ساله شهرستان پارسیان را ارج نهاده و امیدواریم این روند خوب ادامه داشته باشد.

 

 دهیاران،شوراها و مردم پنج روستای پارسيان

 

 شایان ذکر است در تازه ترین اقدام به همت مهندس هاشمی،فرماندار شهرستان پارسيان و با همکاری مدیر آبفای شهرستان پارسیان،شهردار و بخشدار کوشکنار مشکل بی آبی و کم آبی این پنج روستا ظرف ۷۲ ساعت مرتفع گردید.تقدیر و تشکر دهیاران،شوراها و مردم پنج روستا از فرماندار شهرستان پارسيان

 تقدیر و تشکر دهیاران،شوراها و مردم پنج روستا از فرماندار شهرستان پارسيان

 

 

 

بابت رویکرد مسئوولانه و خدمت مدارانه و حسن توجه به پنج روستای پارسيان صورت گرفت

 

 تقدیر و تشکر دهیاران،شوراها و مردم پنج روستا از فرماندار شهرستان پارسيان

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان،متن پیام بدین شرح می باشد:

) مَن لَم یَشکُرِالمَخلوقَ، لَم یَشکُرِ الخالق(

 

 ابتدا مراتب قدر دانی و تشکر خود را نگاه ویژه مهندس هاشمی،فرماندار دلسوز و مردمی شهرستان پارسیان در مدت کوتاه هفت ماهه را اعلام‌ داشته و به مهندس دوستی، استاندار محبوب هرمزگان بابت این انتخاب خوب و بجا تبریک می‌گوئیم.

 

ما مردم،دهیاران و شوراهای پنج روستای شهرستان پارسیان(پنج روستای تمبوی شمالی و جنوبی، اکبری، فارسی و سوروباش)رویکرد خاص، مسئولانه و خدمت مدارانه فرماندار محترم نسبت به رفع مشکلات چندین ساله شهرستان پارسیان را ارج نهاده و امیدواریم این روند خوب ادامه داشته باشد.

 

 دهیاران،شوراها و مردم پنج روستای پارسيان

 

 شایان ذکر است در تازه ترین اقدام به همت مهندس هاشمی،فرماندار شهرستان پارسيان و با همکاری مدیر آبفای شهرستان پارسیان،شهردار و بخشدار کوشکنار مشکل بی آبی و کم آبی این پنج روستا ظرف ۷۲ ساعت مرتفع گردید.