» مطالب برای 1400/07/21


با پیگیری فرماندار پارسیان و استفاده از ظرفیت واعتبارات درون شهرستانی صورت گرفت; اصلاح قوس قائم محور ساحلی پارسیان به بندر مقام و رفع نقاط حادثه خیز و باز کردن دید افقی به طول یک کیلومتر

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان مجتبی رضاپور سردره فرماندار شهرستان پارسیان از محور ساحلی پارسیان به بندر مقام به اتفاق رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بازدید و از نزدیک ازروند عملیات اجرایی پل و رفع نقاط حادثه خیز و اصلاح قوس قائم در این محور قرار گرفتند

با پیگیری فرماندار پارسیان و استفاده از ظرفیت واعتبارات درون شهرستانی صورت گرفت;  اصلاح قوس قائم محور ساحلی پارسیان به بندر مقام و رفع نقاط حادثه خیز و باز کردن دید افقی به طول یک کیلومتر