» مطالب برای 1400/04/22


مهندس رحیمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان عنوان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تهدید ویروس کرونا، اوقات فراغت جوانان با ارائه راهکارهای به ویژه استفاده از ظرفیت فضای مجازی و جایگاه رسانه همراه باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با موضوع اوقات فراغت به ریاست مهندس رحیمی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان پارسیان و با حضور دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان و دیگر مسئولین ادارات عضو ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان و متولیان امور فرهنگی با هدف غنی سازی برنامه های اوقات فراغت در محل سالن اجتماعات این  فرمانداری برگزار شد

مهندس رحیمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان در جلسه  ستاد ساماندهی امور جوانان عنوان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تهدید ویروس کرونا،  اوقات فراغت جوانان با ارائه راهکارهای به ویژه استفاده از ظرفیت فضای مجازی و جایگاه رسانه  همراه باشد