» مطالب برای 1400/04/11


فرماندار شهرستان پارسیان از حوزه برگزاري امتحانات كنكور سراسري بازديد كرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان، مجتبی رضاپور سردره فرماندار شهرستان پارسیان به اتفاق باقری معاون اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان و با حضور جناب مهرانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان در اولین روز برگزاری امتحانات از حوزه برگزاري امتحانات كنكور سراسري در شهر پارسیان بازدید نمودند

فرماندار شهرستان پارسیان از حوزه برگزاري امتحانات كنكور سراسري بازديد كرد