» مطالب برای 1400/03/23


رئیس ستاد انتخابات شهرستان پارسیان از آمادگی 100 درصدی برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شهر و روستا در شهرستان پارسیان خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان جلسه توجیهی کاندیدهای شورای شهر پارسیان ،دشتی و کوشکنار به طور جداگانه  در خصوص دستور العمل های تبلیغاتی  انتخابات  سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شهر و روستا در شهرستان پارسیان به ریاست مهندس رحیمی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان و رئیس ستاد انتخابات شهرستان در محل سالن اجتماعات این فرمانداری برگزار گردید

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پارسیان از آمادگی 100 درصدی برای  برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شهر و روستا در شهرستان پارسیان خبر داد