» مطالب برای 1399/09/15


مجتبی رضاپور سردره فرماندار پارسیان،معلولیت در دنیای امروز منجر محدودیت نمی شود

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان، نشست فرماندار پارسیان با رئیس بهزیستی شهرستان بمناسبت روز جهانی معلولین با حضور شهردار و شورای شهر پارسیان و تعدادی از معلولین پارسیانی در محل فرمانداری برگزار شد.

مجتبی رضاپور سردره فرماندار پارسیان،معلولیت در دنیای امروز منجر محدودیت نمی شود