» مطالب برای 1399/09/01


مجتبی رضاپور سردره، با هماهنگی و آمادگی دستگاه های متولی و با همراهی دستگاه قضا محدودیتهای کرونایی در شهرستان پارسیان اجرا می شود

فرماندار پارسیان طرح محدودیتهای شهر به شهر ، خروج ماشین های با پلاک بومی و ورود پلاک غیر بومی به شهرستان پارسیان ممنوع می باشد

مجتبی رضاپور سردره، با هماهنگی و آمادگی دستگاه های متولی و با همراهی دستگاه قضا محدودیتهای کرونایی در شهرستان پارسیان اجرا می شود

 پیام تبریک فرماندار پارسیان بمناسبت هفته بسیج

پیام تبریک فرماندار پارسیان بمناسبت هفته بسیج

پیام تبریک فرماندار پارسیان بمناسبت هفته بسیج