» مطالب برای 1399/07/24


بازدید مهندس رحیمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان از بخشداری وشهرداری کوشکنار و شهرداری دشتی

دیدار مهندس رحیمی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری پارسیان با بخشدار کوشکنار و شهرداردشتی و کوشکنار به اتفاق مهندس نصوری ریاست اداره برق شهرستان پارسیان

 

بازدید مهندس رحیمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان از بخشداری وشهرداری کوشکنار و شهرداری دشتی

 بازدید سرزده فرماندار و اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار از بازار سطح شهر پارسیان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداریشهرستان پارسیان، مهندس رضاپور فرماندار شهرستان پارسیان و هئیت همراه، جهت نظارت بر شرایط بازار کالا و خدمات، نتایج برنامه ریزی ها در جهت کنترل قیمت ها و بازار به همراه جمعی از مسئولین شهرستان از اصناف مختلف شهرستان به طور سرزده بازدید نمودند.

بازدید سرزده فرماندار و اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار از بازار سطح شهر پارسیان