» مطالب برای 1399/06/22


تجلیل مهندس رضاپور فرماندار پارسیان از تعاونی های برتر و فعال شهرستان پارسیان به مناسبت هفته تعاون//انتخاب تعاونی گندم طلایی بهده خانم مهله اقبالی به عنوان تعاونی برتر کشور در سال ۱۳۹۹

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان مهندس رضا پور فرماندار پارسیان به مناسبت هفته تعاون با تعاونی های برتر و فعال شهرستان و با حضور رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پارسیان دیدار و گفتگو کردند

تجلیل مهندس رضاپور فرماندار پارسیان از تعاونی های برتر و فعال شهرستان پارسیان به مناسبت هفته تعاون//انتخاب تعاونی گندم طلایی بهده خانم مهله اقبالی به عنوان تعاونی برتر کشور در سال ۱۳۹۹