استان هرمزگان نمونه عینی همدلی و همزبانی است

استان هرمزگان نمونه عینی همدلی و همزبانی است

 
استان هرمزگان نمونه عینی همدلی و همزبانی است
استاندار هرمزگان با بیان اینکه خوشبختانه روحیه و نگرش برادری در استان هرمزگان حاکم است، گفت: این وحدت و انسجام موجب شده که استان هرمزگان نمونه عینی همدلی و همزبانی و وحدت باشد.فرماندار پارسيان ، شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان فرهنگ سازی را به عنوان اصلی

فرماندار پارسيان ، شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان فرهنگ سازی را به عنوان اصلی

 به گزارش خبرنگار ما در پارسيان جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان به رياست رادمهر فرماندار پارسيان در محل فرمانداري تشكيل شدشوراي ترافيك شهرستان پارسيان

شوراي ترافيك شهرستان پارسيان

 معاون فرماندار پارسيان ، مباحث مطرح شده در شوراي ترافيك با جان انسانها سرو كار دارد .


ارتباط با فرماندار

پارسیان در یک نگاه

لینکهای مرتبط

File engine/modules/obmen.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.

آمار

File engine/modules/prostats.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.