دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان: حمایت از تعاونی های مرزنشینان باعث رونق اقتصادی شهرستان و حتی کشور خواهد شد.

دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان: حمایت از تعاونی های مرزنشینان باعث رونق اقتصادی شهرستان و حتی کشور خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، جلسه کارگروه مبادلات مرزی به ریاست دکتر میرزاد فرماندار پارسیان و با حضور مسئولین شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردیددکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان : بازار نقش مهم و کلیدی در رابطه با تأمین نیاز مردم دارد و در این راه اعضای تنظیم بازار وظیفه سنگینی را بر عهده دارند

دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان : بازار نقش مهم و کلیدی در رابطه با تأمین نیاز مردم دارد و در این راه اعضای تنظیم بازار وظیفه سنگینی را بر عهده دارند

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر میرزاد فرماندار پارسیان و با حضور مسئولین ادارات شهرستان پارسیان در محل فرمانداری برگزار گردید .دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان : شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و رونق بهبود عبور و مرور شهری و روستاها دارد.

دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان : شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و رونق بهبود عبور و مرور شهری و روستاها دارد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان جلسه شورای ترافیک به ریاست دکتر میرزاد فرماندار پارسیان و با حضور جمعی از مسئولین در محل فرمانداری برگزار گردید .جلسه کارگروه بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه به ریاست دکتر میرزاد فرماندار پارسیان

جلسه کارگروه بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه به ریاست دکتر میرزاد فرماندار پارسیان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، جلسه کارگروه بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه به ریاست دکتر میرزاد فرماندار پارسیان و با حضور  مسئولین بانکهای شهرستان پارسیان و مسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری برگزار گردید .دکتر میرزاد فرماندار پارسیان : همایش پیاده روی خانوادگی در ترویج و توسعه ورزش همگانی و توجه خانواده ها به سلامت جسمی و روحی خود بسیار موثر خواهد بود .

دکتر میرزاد فرماندار پارسیان : همایش پیاده روی خانوادگی در ترویج و توسعه ورزش همگانی و توجه خانواده ها به سلامت جسمی و روحی خود بسیار موثر خواهد بود .

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور گرم دکتر میرزاد فرماندار پارسیان و با شرکت مردم و ورزشکاران شهرستان در محل شهر پارسیان برگزار گردید .دیدار دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان با وزیر نفت

دیدار دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان با وزیر نفت

 

رایزنی های اقتصادی آقای شریفی نماینده محترم مردم پارسیان در مجلس شورای اسلامی و  فرماندار شهرستان پارسیان با وزیر نفت و قول مساعد وزیردکتر میرزاد فرماندار پارسیان :سازمانهای مردم نهاد بازوان توانمند دولتمردان برای خدمات رسانی به مردم هستند .

دکتر میرزاد فرماندار پارسیان :سازمانهای مردم نهاد بازوان توانمند دولتمردان برای خدمات رسانی به مردم هستند .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، دیدار اعضای  سمن های شهرستان با دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در محل فرمانداری برگزار گردید .*دکتر میرزاد فرماندار پارسیان خبرداد: مرکز روزانه سالمندان و مرکز حرفه آموزی معلولین در شهرستان پارسیان راه اندازی می شود

*دکتر میرزاد فرماندار پارسیان خبرداد: مرکز روزانه سالمندان و مرکز حرفه آموزی معلولین در شهرستان پارسیان راه اندازی می شود

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان، مهندس رنجبر مدیر کل بهزیستی استان هرمزگان با حضور در فرمانداری با دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان دیدار و گفتگو کرد.جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کوشکنار با حضور جناب آقای شریفی نماینده مردم شریف غرب استان هرمزگان در مجلس ، دکتر میرزاد فرماندار پارسیان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کوشکنار با حضور جناب آقای شریفی نماینده مردم شریف غرب استان هرمزگان در مجلس ، دکتر میرزاد فرماندار پارسیان

 

جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کوشکنار با حضور جناب آقای شریفی نماینده مردم شریف غرب استان هرمزگان در مجلس ، دکتر میرزاد فرماندار پارسیان ، بخشدار و شهردار کوشکنار و جمعی از شوراهای روستا ، بخش و شهرستان در محل شهرداری کوشکنار برگزار شد .دکتر میرزاد ، فرماندار پارسیان : نیروی انتظامی باید بر پایه اخلاق وفرای قانون با مردم مواجه شود .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح بمناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان و با حضور بخشداران ، اعضای شورای تامین ، شهرداران ، مسئولین ادارات در محل ستاد نیروی انتظامی پارسیان برگزار گردید .