صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد


17-11-1397, 23:30. نويسنده: روابط عمومی

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان، برگزاری اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان و مهندس ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزان کشور در روستای خلف برگزار گردید

 

فرماندار پارسیان با اشاره به اینکه سلامت مردم از اولویت کاری بنده و دولتمردان است و کسی نباید آن را به خطر بیندازد ، گفت: در سال آینده به هیچ عنوان اجازه استفاده از فضولات مرغی نخواهیم داد و لازم است حاضرین به غایبین این موضوع را اعلام کنند و در صورت عدم رعایت با حمایت قوه قضائیه ، بهداشت و درمان ، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد

 

فرماندار پارسیان با اشاره به اینکه محصول گوجه فرنگی در این شهرستان خارج از فصل کشت می شود، گفت : شهرستان پارسیان بعنوان قطب کشاورزی غرب استان محسوب می شود و امیدواریم با همکاری کشاورزان از کشت تک محصولی خارج شویم .

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

اولین جشنواره برداشت گوجه فرنگی با حضور دکتر میرزاد فرماندار پارسیان در پارسیان برگزار شد

 

 


بازگشت