صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > بازدید دکتر میرزاد فرماندار پارسیان از موسسه همیارسلامت و روان مدنی و مهد کودک و پروژه های روستای میلیکی

بازدید دکتر میرزاد فرماندار پارسیان از موسسه همیارسلامت و روان مدنی و مهد کودک و پروژه های روستای میلیکی


13-08-1397, 07:29. نويسنده: روابط عمومی

بازدید دکتر میرزاد فرماندار پارسیان از موسسه همیارسلامت و روان مدنی و مهد کودک و پروژه های روستای میلیکی

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ،دکتر میرزادفرماندار شهرستان به اتفاق جمعی از مسوولین ادارات از روستای میلکی بازدید نمودند

 

دکتر میرزاد فرماندار شهرستان از پروژه های روستا ،موسسه همیارسلامت و روان مدنی و مهد کودک روستا بازدید نموده و با شورا و دهیار و جمعی از مردم روستا دیدار و گفتگو نمودند.

 

ایشان از مشارکت گسترده مردم در عمران و ابادانی روستا تشکر نمودند و در پاسخ به مطالبات شورا و دهیار روستا قول مساعد جهت برطرف نمودن مشکلات داده شد.

بازدید دکتر میرزاد فرماندار پارسیان از موسسه همیارسلامت و روان مدنی و مهد کودک و پروژه های روستای میلیکی

 

بازدید دکتر میرزاد فرماندار پارسیان از موسسه همیارسلامت و روان مدنی و مهد کودک و پروژه های روستای میلیکی

 


بازگشت