صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > دكتر ميرزادفرماندار پارسيان تعاونيها،تقويت كننده مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي هستند

دكتر ميرزادفرماندار پارسيان تعاونيها،تقويت كننده مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي هستند


13-06-1397, 19:30. نويسنده: روابط عمومی

دكتر ميرزادفرماندار پارسيان تعاونيها،تقويت كننده مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي هستند

بمناسبت هفته ي تعاون ،تعاونگران شهرستان پارسيان با فرماندار پارسيان ديدار كردند .

اين نشست كه در محل فرمانداري پارسيان تشكيل شد ،همه مدير عاملان تعاكونگران شهرستان پارسيان و ريئس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان و مدير صندوق اميد آفرينان پارسيان حضور داشتند كه 

 

 

دكتر ميرزادفرماندار پارسيان تعاونيها،تقويت كننده مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي هستند

 

دكتر ميرزادفرماندار پارسيان تعاونيها،تقويت كننده مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي هستند

 

دكتر ميرزادفرماندار پارسيان تعاونيها،تقويت كننده مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي هستند

 


بازگشت