صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد


13-07-1396, 17:54. نويسنده: روابط عمومی

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، ششمین جلسه شورای اداری اوقاف استان هرمزگان با حضور رادمهر فرماندار پارسیان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان و مدیران اوقاف شهرستانها در پارسیان برگزار شد .

 

 

فرماندار پارسیان در این نشست ضمن خوش آمد گوی به مدیرکل اوقاف استان هرمزگان و مهمانان ،گفت :  با توجه به حجم فعالیت هایی که در زمینه وقف درشهرستان پارسیان صورت گرفته، مسئولیت خطیری برای حفظ این شآن مقدس و گسترش آثار وقف در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه بر عهده همگان است.

 

رادمهر  با اشاره به اینکه اوقاف مسئولیت های خطیری را بر عهده دارد، تصریح کرد: اجرای نیات خیرخواهانه واقفین، نشر قرآن و مفاهیم قرآنی نقش موثری در پایداری حیات معنوی درجامعه ایفا می کند.

 

نماینده عالی دولت در شهرستان پارسیان اظهار اشت : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی شماست اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد بود.

 

رادمهر در ادامه خطاب به مسئولین اوقاف شهرستانهای استان هرمزگان تأکید کرد: بیان شفاف فعالیت های اوقاف برای مردم، سبب اعتماد و گرایش بیشتر آنها به سنت حسنه وقف می شود که مسئول نمایندگی اوقاف پارسیان به خوبی در این مهم ایفای نقش کرده است.

 

فرماندار پارسیان در ششمین شورای اداری اوقاف استان هرمزگان در پارسیان با اشاره به اهمیت وقف در دین اسلام گفت: ترویج و اعتلای فرهنگ وقف در جامعه ضمن اجر معنوی برای واقفان سرمایه ای بزرگ برای بیرون رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

رادمهر فرماندار پارسیان : حفظ وصیانت از اموال وقف شده از وظایف ذاتی مسئولین اوقاف است اگر اعتماد مردم نسبت به مجموعه وعملکرد درست وصحیح شما ، باعث رونق وجریان داشتن سنت حسنه وقف خواهد شد

 

 


بازگشت