صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .


21-05-1396, 23:12. نويسنده: روابط عمومی

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پارسیان به ریاست رادمهر فرماندار پارسیان در محل فرمانداری برگزار شد .

 

فرماندار پارسیان با توجه به اینکه یکی از مهمترین نیازهای پیشرفت و توسعه در هر جامعه را توجه به مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش ضروری دانست و بیان داشت :لازمه تحقق این موضوع داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در انجام فعالیتها و تعامل و همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین است .

 

رادمهر در ادامه تصریح کرد : همدلی و همکاری مسئولین و جامعه فرهنگی و آموزشی  و نگاه مثبت آنان در همراهی با آموزش و پرورش از دیگر عوامل موفقیت دانش آموزان این شهرستان است.

 

فرماندار پارسیان ، استاندارد سازی و اتمام مدارس نیمه تمام  و پیگیری مسائل مربوط به تجهیز فضاهای آموزشی را از اولویت های مهم حوزه آموزش و پرورش دانست و گفت: باید اعضای شورای آموزش وپرورش ومسئولین زمینه را برای مشارکت مردم به ویژه خیرین در رفع نیازها و کمبودهای و ارتقاء سطح کمی و کیفی مدارس فراهم نمایند.

 

وی گفت :  کلید توسعه جوامع ،آموزش و پرورش است و بایستی این مجموعه را کمک کرد تا بتواند در راستای به اهدافش گام بردارد و کمک به این نهاد مهم و تاثیر گذار باعث حل شدن بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جامعه خواهد شد.

 

فرماندار رئیس شورای آموزش و پرورش با اشاره به 28مدرسه تخریبی در شهرستان گفت : تخریب و بازسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده و تخریبی شهرستان یک ضرورت است که اتمام پروژه های نیمه تمام آموزشی شهرستان با مشارکت خیرین امکان پذیراست .

 

نماینده عالی دولت در شهرستان پارسیان با اشاره به آمادگی دولت در ساخت و ساز پروژه های عمرانی و آموزشی بصورت مشارکتی و با اشاره به اینکه دانش آموزان امانتی هایی هستند در دستان ما مسئولین ، گفت: برخی از مدارس شهرستان قدمت بالای 45سال و کاملا فرسوده و در اولویت تخریب قرار دارند که باتوجه زلزله و فصل بارندگی ، بهسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده شهرستان یک ضرورت فوری است و نیازمند رسیدگی بیشتر به این مدارس را می طلبد.

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 

رادمهر فرماندار پارسیان : داشتن برنامه ریزی و تبیین چشم انداز در مباحث علمی و آموزشی و تقویت آموزش و پرورش و انجام فعالیتها و تعامل ، همدلی بین معلمین و مدیران و مسئولین ضروری است .

 


بازگشت