صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > بازدید میدانی مهندس جاسمی معاون فرماندار پارسیان از پروژه میدان یردخلف

بازدید میدانی مهندس جاسمی معاون فرماندار پارسیان از پروژه میدان یردخلف


23-04-1398, 10:43. نويسنده: روابط عمومی

بازدید میدانی مهندس جاسمی معاون فرماندار پارسیان از پروژه میدان یردخلف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، مهندس جاسمی معاون فرماندار پارسیان به اتفاق مهندس عواصی شهردار دشتی ، مهندس نصوری رئیس اداره برق شهرستان از پروژه محور (چهار راه ) روستای خلف بازدید میدانی معمل آوردند

بازدید میدانی مهندس جاسمی معاون فرماندار پارسیان از پروژه میدان یردخلف

 


بازگشت