صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > مهندس رضاپور فرماندار پارسیان خبرداد : اعتبارات سال 98 تملک دارایی نسبت به سال گذشته 22درصد رشد داشته است

مهندس رضاپور فرماندار پارسیان خبرداد : اعتبارات سال 98 تملک دارایی نسبت به سال گذشته 22درصد رشد داشته است


18-03-1398, 23:10. نويسنده: روابط عمومی

مهندس رضاپور فرماندار پارسیان خبرداد : اعتبارات سال 98 تملک دارایی نسبت به سال گذشته 22درصد رشد داشته است
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان، جلسه کمیته برنامه ریزی و تملک دارای ها و سرمایه ای استان و قنانون استفاده متوازن از امکانات کشور به ریاست مهندس رضاپور فرماندار پارسیان و با حضور جمعی از کارشناسان دستگاه های اجرای استان و مسئولین ادارات پارسیان در محل فرمانداری پارسیان برگزار شد .

فرماندار پارسیان با اشاره به اعتبارات سال 98 شهرستان پارسیان گفت : اعتباری بالغ بر 15میلیاردو 500میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استان و همچنین مبلغ 9میلیارد تومان از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای شهرستان پارسیان مصوب گردید.

مهندس رضاپور فرماندار پارسیان در ادامه بیان داشت : اعتباری بالغ بر 24میلیارد و 500میلیون تومان بین فصول آموزش ، بهداشت و درمان ، دین ومذهب ، میراث فرهنگی ،منابع آب ، کشاورزی و منابع طبیعی و سایر حوزه ها توزیع گردیده است .

نماینده عالی دولت در پایان جلسه عنوان داشت : اعتبارات سال 98 تملک دارایی نسبت به سال گذشته 22درصد رشد داشته است .

مهندس رضاپور فرماندار پارسیان خبرداد : اعتبارات سال 98 تملک دارایی نسبت به سال گذشته 22درصد رشد داشته است

 


بازگشت