صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > فرماندار پارسیان در جمع مسئولین دستگاه های اجرای عنوان کرد : اگر مدیران کم‌کار و غیر‌فعال باشند برای تغییر آن‌ها تعارفی نخواهم داشت

فرماندار پارسیان در جمع مسئولین دستگاه های اجرای عنوان کرد : اگر مدیران کم‌کار و غیر‌فعال باشند برای تغییر آن‌ها تعارفی نخواهم داشت


18-03-1398, 23:04. نويسنده: روابط عمومی

فرماندار پارسیان در جمع مسئولین دستگاه های اجرای عنوان کرد : اگر مدیران کم‌کار و غیر‌فعال باشند برای تغییر آن‌ها تعارفی نخواهم داشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان، جلسه کمیته برنامه ریزی و تملک دارای به ریاست مهندس رضاپور فرماندار شهرستان پارسیان وبا حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور مسئولین ادارات شهرستانی در محل فرمانداری پارسیان برگزار گردید

فرماندار پارسیان در این جلسه گفت:جدی بودن در اجرای پروژه عمرانی ، آموزشی و بهداشتی و.. و نظارت برآن از اولویتهای مسئولین ادارات باشد .

نماینده عالی دولت در شهرستان پارسیان با بیان اینکه سیاستهای کاری ام  همانند سیاستهای دکتر میرزاد پیش خواهم بُرد و از تجربه ده ماه ایشان در شهرستان مشورت و استفاده خواهم کرد ، تاکید کردو بیان داشت : با مدیران ضعیف وهمراه نباشند و تلاش مضاعف نداشته و کم کار باشند برای تغییر آنان با احدی تعارفی ندارم .

فرماندار پارسیان با اشاره به کمبود اعتبارات باید شهرستان را به سمت رونق و توسعه سوق دهیم، گفت: مسئولین شهرستان تا به امروز توانسته اند با اعتبارات محدود و کم، کارهای بزرگ و ماندگاری در شهرستان به سرانجام برسانند.

مهندس مجتبی رضاپور رئیس شورای اداری شهرستان پارسیان با اشاره به اعتبارات ملی در مرکز استان،  گفت : باید با ارتباط نزدیک مدیران شهرستان با مدیران کل استان جهت استفاده بهینه و جذب اعتبارات ملی و منابع خاص تلاش مضاعف کنند و این مهم فقط با پیگیری و تلاش مدیران شهرستانی محقق میشود.

فرماندار پارسیان در پایان گفت : بنده برای آوردن سرمایه و جذب سرمایه گذار به شهرستان پارسیان پا به پای مسئولین همراه و همگام هستم و از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهم کرد

فرماندار پارسیان در جمع مسئولین دستگاه های اجرای عنوان کرد : اگر مدیران کم‌کار و غیر‌فعال باشند برای تغییر آن‌ها تعارفی نخواهم داشت

 


بازگشت