صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار شهرستان / اخبار ویژه > بازدید میدانی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پارسیان از ایستگاه CGS وTBSتقلیل فشار گاز شهرستان

بازدید میدانی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پارسیان از ایستگاه CGS وTBSتقلیل فشار گاز شهرستان


5-03-1398, 08:52. نويسنده: روابط عمومی

بازدید میدانی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پارسیان از ایستگاه CGS وTBSتقلیل فشار گاز شهرستان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، دکتر میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان صبح امروز به اتفاق رئیس اداره گاز پارسیان به منظور بررسی وضعیت گازرسانی به شهر از محل ایستگاه CGS و TBSتقلیل فشار گاز بازدید و از نزدیک با مهندسین مربوطه در رابطه با زمان گازرسانی به شهروندان گفتگو و بر تسریع در گاز رسانی به تمام سطح شهرستان پارسیان تأکید نمود.

 

فرماندار پارسیان در این بازدید گفت : در حال حاضر گازرسانی به شهر پارسیان انجام شده و شهر دشتی درحال اتمام  و هم اکنون گاز رسانی به شهرک صنعتی در حال اجرا می باشد.

 

دکتر میرزاد در ادامه خاطر نشان کرد : اجرای چنین طرح هایی در شهرک صنعتی باعث رونق تولید ، اشتغال و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی در آینده خواهد شد .

بازدید میدانی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پارسیان از ایستگاه CGS وTBSتقلیل فشار گاز شهرستان

 

بازدید میدانی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پارسیان از ایستگاه CGS وTBSتقلیل فشار گاز شهرستان

 

بازدید میدانی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پارسیان از ایستگاه CGS وTBSتقلیل فشار گاز شهرستان

 

بازدید میدانی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پارسیان از ایستگاه CGS وTBSتقلیل فشار گاز شهرستان

 


بازگشت