» » » اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ پارسیان ،دشتی و کوشکنار اعلام شد


اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ پارسیان ،دشتی و کوشکنار اعلام شد

اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ پارسیان ،دشتی و کوشکنار اعلام شد

 

 

 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان پارسیان، ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ 51 ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﻭﻣﺎﺩﻩ 56 ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، اجرایی اسامی  نامزدهای ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ،حوزه  ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺷﻬرهای مذکور اعلام شد

 

اسامی نامزدهای حوزه شهر پارسیان

 

 

۱ – آقای امید احمدی پور فرزند خالد کد نامزد ۱۶

۲- آقای محمود اعزازی فرزند محمد کد نامزد ۱۸

۳ – آقای سعید بدیعی فرزند هارون کد نامزد ۲۴

۴- آقای محمد پاسالاری فرزند بهرام کد نامزد ۲۶

۵ـ آقای فرزاد دست افشان فرزند یوسف کد نامزد ۲۹

۶ـ خانم زهرا رادمنش فرزند حمزه کد نامزد ۴۱

۷ـ آقای محمد رحیمی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۴۵

۸- آقای عبدالرضا زائری فرزند محمد کد نامزد ۴۸

۹- آقای مسعود علی خواه مشهور به سعود علی خواه فرزند عبدالله کد نامزد ۵۶

۱۰- آقای اسماعیل فرهمند فرزند ابول کد نامزد ۵۹

۱۱- آقای حسین کاظمی فرزند محمد کد نامزد ۶۱

۱۲- آقای مسلم کریم زاده فرزند محمد کد نامزد ۶۵

۱۳- آقای غلامحسین کریمی فرزند حسین کد نامزد ۶۷

۱۴- آقای اسماعیل مولوی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۶۹

۱۵- آقای علی ولی زاده فرزند حسن کد نامزد ۷۴

 

اسامی نامزد های حوزه شهر کوشنار

 

۱ – آقای محمد احمد پور فرزند احمد کد نامزد ۱۵

۲- آقای محمد جاسمی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۶

۳ـ آقای حسن جوهری فرزند حسین کد نامزد ۱۷

۴- آقای جاسم حسینی فرزند محمد کد نامزد ۱۸

۵- آقای علی دست خوان فرزند محمد کدنامزد ۱۹

۶- آقای محمد رستم زاده فرزند حسین کد نامزد ۲۴

۷- خانم فرزانه منفرد فرزند محمد کد نامزد ۲۶

۸- آقای علی ناروئی فرزند جلال کد نامزد ۲۷

 

 

اسامی نامزدهای حوزه شهر دشتی

 

 

۱ – آقای حامد اسلامی فرزند علی کد نامزد ۱۶

۲- آٌقای عبدالعزیز دبان فرزند احمد کد نامزد ۱۷

۳- خانم مرضیه درویشان فرزند احمد کد نامزد ۱۸

۴- آقای صدیق رسا فرزند عبدالرحمن کد نامزد۱۹

۵- آٌقای عبدالرحمن روشن زاده فرزند محمد کد نامزد ۲۱

۶- آقای عبدالرحمن سعیدی فرزند احمد کد نامزد ۲۴

اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ پارسیان ،دشتی و کوشکنار اعلام شد

 


بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .

نظرات این مطلب :

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.