» مطالب برای 1401/08/25


بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای بوچیر انجام شد

بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای بوچیر انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار مرکزی و جمعى از مسئولين شورای اداری شهرستان، در روز سه‌شنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۴ از روستای بوچیر بازديد و در جريان مسائل و اقدامات انجام شده اين روستا قرار گرفتند.بازديد فرماندار از كتابخانه‌هاى شهرستان پارسيان به مناسبت روز كتاب

بازديد فرماندار از كتابخانه‌هاى شهرستان پارسيان به مناسبت روز كتاب

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان بمناسبت روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار از كتابخانه‌های نصرت ملائى شهر دشتى و نبى‌اكرم(ص) شهر پارسيان به اتفاق سرکار خانم دیلمی‌نزاد رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان پارسیان و اعضای شورای اسلامی شهر دشتی در روز سه‌شنبه ١٤٠١/٠٨/٢٤ بازديد كردند.مطابق برنامه سه‌شنبه هر هفته؛ ملاقات مردمی مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان با مردم شريف و نجیب شهرستان انجام شد

مطابق برنامه سه‌شنبه هر هفته؛ ملاقات مردمی مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان با مردم شريف و نجیب شهرستان انجام شد

 با توجه به لزوم ارتباط نزدیک بين شهروندان با فرماندار شهرستان پارسيان، این هفته نیز ديدار چهره به چهره و مردمی فرماندار با شهروندان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴  انجام شد.بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای مغدان انجام شد

بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای مغدان انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار كوشكنار و جمعى از مسئولين شورای اداری شهرستان از روستای مغدان در روز دوشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٣ بازديد و در جريان  امور جاری و اقدامات انجام شده  اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای شیوء بخش کوشکنار انجام شد

بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای شیوء بخش کوشکنار انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار كوشكنار و جمعى از مسئولين ادارات و شورای اداری از روستای شیوء در روز دوشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٣ بازديد و در جريان موضوعات اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای زیارت انجام شد

بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای زیارت انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار كوشكنار و جمعى از مسئولين ادارات و شورای اداری شهرستان از روستای زیارت در روز دوشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٣ بازديد و در جريان اقدامات و امور جاری و عمرانی اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای بستانو انجام شد

بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای بستانو انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار كوشكنار و جمعى از مسئولين ادارات و شورای اداری شهرستان، از روستای بستانو در روز دوشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٣ بازديد و در جريان موضوعات اين روستا قرار گرفتند.بازديد مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسيان از سايت پرورش ماهى در قفس

بازديد مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسيان از سايت پرورش ماهى در قفس

مهندس فرهنگ سالمى، فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق معاون فرماندار و بخشدار كوشكنار در روز  دوشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٣ از سايت پرورش ماهى در قفس شهرستان پارسيان بازديد كرد.بازديد مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسيان از روستاى فوستان

بازديد مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسيان از روستاى فوستان

 صبح روز دوشنبه ١٤٠١/٠٨/٢٣ مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار مركزی از روستاى فومستان از توابع بخش مركزى بازديد و با اعضای شورای اسلامی، دهيار و برخی اهالى روستا دیدار و گفتگو کردند.