» مطالب برای 1401/05/15


افتتاح مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی خیرساز بوچیر با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان

افتتاح مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی خیرساز بوچیر با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان؛ مخزن هزار متر مکعبی خیر ساز بوچیر با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال با حضور مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان، سرهنگ حاجیان فرمانده ناوتیپ ذوالفقار ۴۱۲، سرهنگ رنجبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پارسیان، قاسمپور مدیر آبفا پارسیان و جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد.پيام تشکر و قدردانی فرماندار شهرستان پارسيان از ناوتیپ ذوالفقار ۴۱۲ منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه

مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان در پيامى از فرماندهی و پرسنل محترم ناوتیپ ذوالفقار ۴۱۲ منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه در راستای کشف بیش از ۲۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تشكر و قدردانی كرد.به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان پارسيان؛ مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان در پيامى از فرماندهی و پرسنل محترم ناوتیپ ذوالفقار ۴۱۲ منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه در راستای کشف بیش از ۲۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تشكر و قدردانی كرد.همايش سرمايه‌گذارى با عنوان "پارسيان در مسير توسعه" به رياست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسيان برگزار شد

همايش سرمايه‌گذارى با عنوان "پارسيان در مسير توسعه" به رياست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسيان برگزار شد

  همايش سرمايه‌گذارى با عنوان پارسيان در مسير توسعه به رياست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان با حضور دكتر علامه مديرعامل صنايع انرژى‌بر پارسيان،  مسئولين دستگاه‌هاى اجرايى، روساى دانشگاه‌ها و بانک‌ها و برخی صاحب نظران در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان پارسیان برگزار شد.