» مطالب برای 1400/07/25


فرماندار پارسیان از روند اجرای پروژه احداث دو مخزن آب ۲ هزار متر مکعبی و ۳۰۰ متر مکعبی شهر دشتی و روستای ملکی بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان مجتبی رضاپور سردره  فرماندار شهرستان پارسیان از دو پروژه ساخت مخزن آب آب ۲ هزار متر مکعبی و ۳۰۰ متر مکعبی شهر دشتی و روستای ملکی به اتفاق آقای قاسمپور مدیر امور آبفای شهرستان بازدید نمود و از نزدیک میزان پیشرفت فیزیکی این دو پروژه را مورد ارزیابی و دستورات لازم جهت تسریع ساخت این دو مخزن صادر نمود

فرماندار پارسیان از روند اجرای پروژه احداث  دو مخزن آب ۲ هزار متر مکعبی و ۳۰۰ متر مکعبی شهر دشتی و روستای ملکی بازدید نمود