» مطالب برای 1400/04/04


به مناسبت هفته قوه قضائیه توسط مجتبی رضاپور سردره فرماندار شهرستان و جناب عباسی رئیس حوزه قضایی پارسیان صورت گرفت: بازدید از بزرگترین سردخانه غرب استان هرمزگان تاکنون با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان مجتبی رضاپور فرماندار شهرستان پارسیان به اتفاق عباسی رئیس حوزه قضائی شهرستان پارسیان به مناسبت هفته قوه قضائیه از بزگترین سردخانه در حال ساخت غرب استان هرمزگان در این شهرستان در جهت حمایت از تولید و اشتغال بازدید و از نزدیک از روند پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفتند

به مناسبت هفته قوه قضائیه توسط مجتبی رضاپور سردره فرماندار شهرستان و جناب عباسی رئیس حوزه قضایی پارسیان صورت گرفت: بازدید از بزرگترین سردخانه غرب استان هرمزگان تاکنون با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان