» مطالب برای 1399/12/18


مجتبی رضاپور فرماندار پارسیان به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری دو اصله نهال در زمین فرمانداری پارسیان کاشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان ، همزمان با روز جهانی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، مراسم نمادین کاشت نهال در شهرستان پارسیان با حضور مجتبی رضاپورفرماندار شهرستان پارسیان و جمعی از مسئولان دستگاه اجرایی برگزار شد

مجتبی رضاپور فرماندار پارسیان به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری دو اصله نهال در زمین فرمانداری پارسیان کاشت