» مطالب برای 1399/09/25


جلسه بررسی مسائل و مشکلات جهت تسریع در راه اندازی بازارچه ملوانی در شهرستان پارسیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان جلسه برسی مسائل و مشکلات جهت تسریع در راه اندازی بازارچه ملوانی و توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست مجتبی رضاپور فرماندار شهرستان پارسیان در محل سالن اجتماعات این فرمانداری  تشکیل شد.

جلسه بررسی مسائل و مشکلات جهت تسریع در  راه اندازی بازارچه ملوانی در شهرستان پارسیان برگزار شد

 مجتبی رضاپور فرماندار پارسیان: تمام امکانات موجود شهرستان، پشتیبان طرح «شهید سلیمانی» است// "بسیج" رکن اصلی اجرای طرح عملیاتی شهید سلیمانی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان جلسه برسی مسائل و مشکلات طرح شهید سلیمانی در شهرستان پارسیان به ریاست مجتبی رضاپور فرماندار پارسیان و با حضور جناب سرگرد رنجبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پارسیان ، نماینده قرارگاه مرکزی از استان در سالن اجتماعات فرمانداری پارسیان برگزار گردید

مجتبی رضاپور فرماندار پارسیان: تمام امکانات موجود شهرستان، پشتیبان طرح «شهید سلیمانی» است// "بسیج" رکن اصلی اجرای طرح عملیاتی شهید سلیمانی است