» مطالب برای 1399/09/17


مجتبی رضاپور سردره فرماندار پارسیان صبح امروز سرزده از روند خدمات به مردم در اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان پارسیان بازدید کرد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان، فرماندار رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا شهرستان پارسیان از اتاق اصناف و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان پارسیان به صورت سرزده بازدید و بر رعایت طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و عمل به پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت و همچنین نظارت جدی بر اصناف و بازاریان شهرستان پارسیان در راستای مقابله با بیماری کرونا و توزیع اقلام اساسی تاکید کردند

مجتبی رضاپور سردره فرماندار پارسیان صبح امروز سرزده از روند خدمات به مردم در اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان پارسیان بازدید کرد