» مطالب برای 1399/08/28


بازدید فرماندار شهرستان پارسیان از مخزن ۲۰۰۰متر مکعبی آب شهر دشتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان مجتبی رضاپور سردره فرماندار شهرستان پارسیان از مخزن  ۲۰۰۰متر مکعبی آۤب شهر دشتی  با محوریت بررسی نحوه ی آبرسانی و خدمت رسانی به شهروندان بازدید میدانی به عمل آوردند و بهمراه شهردار شهر دشتی و مدیر امور آبفای شهرستان از نزدیک از روند احداث مخزن بازدید نمودند.

بازدید فرماندار شهرستان پارسیان از مخزن  ۲۰۰۰متر مکعبی آب شهر دشتی