» مطالب برای 1399/08/26


فرماندار پارسیان از محل اجرایی پروژه تعریض محور شهر دشتی به مرکز شهرستان پارسیان و چگونگی پیشرفت آن بازدید نمود

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان، مهندس مجتبی رضاپور سردره به اتفاق مهندس غواصی شهردار شهر دشتی و مهندس پاکروان مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای از مسیر شهر دشتی به پارسیان بازدید نمودند.

فرماندار پارسیان از محل اجرایی پروژه تعریض محور شهر دشتی  به مرکز شهرستان پارسیان و چگونگی پیشرفت آن بازدید نمود