» مطالب برای 1399/07/20


مهندس رضاپور فرماندار شهرستان پارسیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که اگر امنیت دریایی وجود نداشته باشد امنیت داخلی نیز وجود نخواهد داشت

مراسم تجلیل و پاسداشت از چهل سال مجاهدت سردار سرافزار اسلام حاج منصور روانکار فرمانده منطقه چهارم ندسا با حضور فرماندار شهرستان پارسیان

مهندس رضاپور فرماندار شهرستان پارسیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که اگر امنیت دریایی وجود نداشته باشد امنیت داخلی نیز وجود نخواهد داشت