» مطالب برای 1399/07/19


جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی در فرمانداری شهرستان پارسیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان پارسیان به ریاست مهندس رضا پور فرماندار شهرستان پارسیان و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان وبا حضور دیگر اعضای این شورا در محل این فرمانداری برگزار گردید

جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی در فرمانداری شهرستان پارسیان برگزار شد