» مطالب برای 1399/07/16


نشست صمیمی فرماندار پارسیان با مهندس جباری نماینده محترم مردم شریف غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری پارسیان و همچنین بازدید از صنایع انرژی بر پارسیان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان، نشست صمیمی مهندس رضاپور فرماندار پارسیان با مهندس جباری نماینده محترم مردم غرب هرمزگان در راستای رفع مسائل و مشکلات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد .

نشست صمیمی فرماندار پارسیان با مهندس جباری نماینده محترم مردم شریف غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری پارسیان و همچنین بازدید از صنایع انرژی بر پارسیان