» مطالب برای 1399/06/05


فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پارسیان با حضور در فرمانداری پارسیان هفته دولت را به دولتمردان تبریک گفت

به گزارش روبط عمومی فرمانداری پارسیان سرگرد رنجبری با حضور فرمانداری پارسیان هفته دولت را به  مجوعه فرمانداری و دولتمردان تبریک گفت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پارسیان با حضور در  فرمانداری پارسیان هفته دولت را به دولتمردان تبریک گفت