» مطالب برای 1399/02/10


*شهرستان پارسیان در اندیشه افزایش میزان صادرات به کشور قطر در سال جهش تولید *

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان :مهندس رضا پور فرماندار پارسیان با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان در عرصه صادرات غیر نفتی کشور عزیزمان در سال ((جهش تولید))، گفت: دستگاه‌های اجرایی حوزه صادرات و راهکارهای افزایش صادرات از شهرستان پارسیان را شناسایی کنند.

*شهرستان پارسیان در اندیشه افزایش  میزان صادرات به کشور قطر در سال جهش تولید *