» مطالب برای 1399/02/02


فرماندار شهرستان پارسیان: کشتارگاه نیمه صنعتی دام شهرستان پارسیان در راستای حمایت از تولید داخلی راه اندازی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پارسیان، مهندس رضا پور فرماندار شهرستان پارسیان به اتفاق مهندس دلدار رئیس جهاد کشاورزی و مهندس صفویی رئیس اداره دامپزشکی پارسیان از کشتارگاه نیمه صنعتی دام بازدید میدانی نمودند .

فرماندار شهرستان پارسیان: کشتارگاه نیمه صنعتی دام شهرستان پارسیان در راستای حمایت از تولید داخلی راه اندازی خواهد شد