» مطالب برای 1397/09/14


دکتر میرزاد فرماندار پارسیان : دانش آموزان با کسب علم و دانش ، مهارت و با تلاش و کوشش به سوی قله های رفیع موفقیت گام بردارند.

دکتر میرزاد فرماندار پارسیان : دانش آموزان با کسب علم و دانش ، مهارت و با تلاش و کوشش  به سوی قله های رفیع موفقیت گام بردارند.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پارسیان ، دکتر میرزاد فرماندار پارسیان به اتفاق جناب مهرانی مدیر آموزش و پرورش از مدارس بنت الهدی ، استثنایی حارب نصوری ، نشاط و مدرسه دکتر شهریاری بازدید بعمل آوردند.